Le, Chau

Chau T Le, DO

Family Practice
Office Phone: 503-408-7010

Clinical Interests

Pediatrics, Womens Health

Insurance

Most major health plans accepted

Education and Training

Prof. Education:

College of Osteopathic Medicine of the Pacific, Pomona CA

Western University of the Health Sciences

Residency:

SW Washington Medical Center, Vancouver WA

Locations and Directions

1350 NE 122nd Ave
Suite 100
Portland, Oregon 97230 503-408-7010

Biography

  • American Academy of Family Physicians
  • Osteopathic Physicians & Surgeons of Oregon

Dr. Chau Tran Le received her medical degree from Western University of Health Sciences. She completed her residency in family medicine at Southwest Washington Medical Center in Vancouver, WA. Dr. Le is board certified in Family Medicine and is bilingual in Vietnamese and English.  She enjoys providing care for the entire family, using a holistic, whole body care model. Her interests are women’s health and pediatrics, along with minor surgeries.  She has traveled abroad to Vietnam, Mexico and Haiti in the past for medical missions.

In her free time, Dr. Le enjoys cooking, photography, travel and spending time outdoors with her family biking or hiking.

Bác sĩ Lê đã ra trường từ Western University of Health Sciences.  Cô đã làm thực tập trong nghành bác sĩ gia đình ở Southwest Washington Medical Center ở Vancouver, WA.  Bác sĩ Lê đã được chứng nhận từ hội đồng quản trị trong nghành y khoa gia đình, và cô là song ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh.  Cô có thể chăm sóc cho nguyên gia đình, dùng kiểu thức tòan diện và chuyên nghành về nữ, nhi khoa và phẩu thuật nhỏ.  Bác sĩ Lê đã đi nước ngòai ở Việt Nam, Mexico và Haiti làm việc nhiệm vụ y tế thiện nguyện.

Giả trí:  nấu ăn, vận động ở ngòai trời, tập thể thao, và du lịch với gia đình.

10123 SE Market St, Portland, OR 97216(503) 257-2500